Podílové fondy
 » Nabídka » Spoření » Podílové fondy

Podílové fondy

Co jsou podílové fondy?

Je to nástroj kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je obhospodařuje a zhodnocuje.

Podílový fond není firma, nevydává akcie, ale podílové listy. Správu fondu zajišťuje investiční společnost. Majetek ve fondu je oddělen od majetku investiční společnosti, při jejím případném krachu tak fond může přebrat jiný správce, aniž by se to dotklo hodnoty investice. Nejrozšířenější a nejdůležitější formou fondů, jsou otevřené podílové fondy – tedy fondy, do kterých mohou investoři kdykoli vstupovat a kdykoli zase požádat o odkup podílových listů a vyplacení svých investic.

Proč investovat do podílových fondů?

Výhoda OPF (otevřených podílových fondů), a kolektivního investování obecně, spočívá především v možnosti výhodného investování na finančních trzích. Shromážděním vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů a snížit riziko portfolia. Výhodou je rovněž vysoká likvidita vložených prostředků. (velká možnost vybrat kdykoli své investice).

Proč investovat pravidelně?

Kouzlo pravidelné investice spočívá v akumulaci kapitálu. Není zapotřebí milionů. Pravidelně investovat se dá i s několika tisícikorunami. Pravidelná investice nabízí historicky mnohem efektivnější zhodnocení, než spekulace na pokles ceny a čekání na „vhodný“ okamžik.

Ptáte se kam investovat?

Máte zájem

O více informací?

Kdy vám máme zavolat?
Hned jak to půjde Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Jsme dynamickou makléřskou společností, která učí klienty finančně plánovat.
Prozrazujeme klientům, jak nejlépe zhodnotit finanční prostředky a správně zabezpečit své vybudované životní hodnoty.

PFP newsletter

Přihlašte se k odběru novinek PFP